Túi đãi buông xả lớn

Tình trạng: còn hàng

Chất liệu: vải ấn độ

𝑇𝑢́𝑖 𝑥𝑎́𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑘𝑒̂́ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̉𝑖 𝐴̂́𝑛 Đ𝑜̣̂ 𝑚𝑒̂̀𝑚 , 𝑛ℎ𝑒̣ .

𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑣𝑒̂̀ 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐺𝑖𝑎́𝑜 , 𝑛ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜𝑎𝑛 ℎ𝑖̉🙏

#Kích_Cỡ : 𝟐𝟓*𝟐𝟔*7

60.990 vnđ
Chọn màu sắc
  • Màu dưa cải
  • Màu đất
Chọn Size
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Xem bảng size

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 trangnha.com.vn Designed by Viễn Nam