giấm mật hoa dừa

Tình trạng: còn hàng

Đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘭𝑒̂𝘯 𝘮𝘦𝘯 𝘵𝑢̛̣ 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘵𝑢̛̀ 𝘮𝑎̣̂𝘵 𝘩𝘰𝘢 𝘥𝑢̛̀𝘢 𝘵𝑢̛𝑜̛𝘪 𝘯𝘨𝘶𝘺𝑒̂𝘯 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 100% 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 6 𝘵𝘩𝑎́𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝑎̂́𝘮 𝘮𝑎̣̂𝘵 𝘩𝘰𝘢 𝘥𝑢̛̀𝘢 265𝘮𝘭 𝘷𝑎̂̃𝘯 𝘨𝘪𝑢̛̃ 𝘭𝑎̣𝘪 𝘨𝘪𝑎̂́𝘮 𝘮𝑒̣ 𝘵𝑢̛̣ 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯. 𝘊𝑎́𝘤 𝘮𝑒̣ 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘴𝑢̛̉ 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘤𝘩𝘰 𝘨𝘪𝑎̂́𝘮 𝘵𝑎́𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘦̂́ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘴𝑜̂́ 𝘮𝑜́𝘯 𝑎̆𝘯 𝘯𝘩𝘢.

96.990 vnđ
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam