Hạt Cacao mật hoa dừa

Tình trạng: còn hàng

𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎 𝑑𝑢̛̀𝑎 ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ đ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜𝑥𝑦 ℎ𝑜́𝑎 , 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ .

66.990 vnđ
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 trangnha.com.vn Designed by Viễn Nam