NĂM THIỆT THÒI CỦA NGƯỜI NỮ

NĂM THIỆT THÒI CỦA NGƯỜI NỮ🌴

1. Người phụ nữ lúc trẻ đi đến nhà chồng, không có bà con.

2. Hàng tháng có kinh nguyệt.

3. Phải mang thai.

4. Phải sinh con.

5. Phải hầu hạ chồng.

🌱Những nguyên nhân gần tái sanh làm người nữ.

1. Phạm giới tà dâm.

2. Thích trang điểm, nhìn ngắm đắm say trong sắc diện của mình và ngã mạn tự cao với sắc đẹp ấy.

3. Do những lời nguyện vĩ đại như bà Gotami, bà yasodhara.

773

Số người tiếp cận được

16

Lượt tương tác

Quảng cáo bài viết

1111

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam