Túi bảo quản Y áo

Tình trạng: còn hàng

Chất liệu: Vải dù

𝑇𝑢́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑎̉𝑖 𝑑𝑢̀ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜,𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒. 𝐷𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛̉, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ , 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ …. 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖

𝐾𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔, 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜𝑎̀ .

25.900 vnđ
Chọn màu sắc
  • Màu Lam
  • Màu đỏ
Chọn Size
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Xem bảng size

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 trangnha.com.vn Designed by Viễn Nam