Nước tương mật hoa dừa

Tình trạng: còn hàng

𝑯𝒂̀𝒎 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊 𝒊́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 65% 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ đ𝒂̣̂𝒖 𝒏𝒂̀𝒏𝒉👉 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ đ𝒂̣̂𝒖 𝒏𝒂̀𝒏𝒉, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒈𝒍𝒖𝒕𝒆𝒏, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒈𝒆𝒏 (𝑵𝒐𝒏-𝑮𝑴𝑶), 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒗𝒊̣, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒃𝒂̉𝒐 𝒒𝒖𝒂̉𝒏.👉 𝑮𝒊𝒂̀𝒖 𝒌𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕.👉 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉, đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒊̣ 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 đ𝒂̣̂𝒖 𝒏𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒂̆𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚.

86.990 vnđ
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam